Referater
Bliv medlem
Arrangementer
Kontakt
Sundhedspsykologi
Artikler
Links
Debat

 

 

 

Oversigt over specialister i Sundhedspsykologi med supervisoruddannelse

Listen er ikke udtømmende, men udtryk for hvem der har udtrykt interesse.

Niels Peter Agger
Elsa Bencke

Hanne Ryborg Dreier
Thomas Elsborg
Eva Ethelberg
Bo Fischer-Nielsen
Søren Frølich
Karsten Borg Hansen

Anne Viskinge Jensen
Jonna Lund Jørgensen
Ingrid Lund
Inge Merete Manuel
John Marquardt
Ida Waage Nielsen
Flemming Rasmussen

Lone Sjølander
Berit Steen
Lil Wittrup

Niels Peter Agger
Yrsavej 3 st. 2000 Frederiksberg.
telefon: 26191833
mobil: 26191833
Uddannelse/arbejdsområder
Kandidat år 1978
Autorisation 1990 Alternative rådgivning - Immervad - politisk terapi.
Specialistgodkendelse i sundhedspsykologi og psykoterapi 1993. Supervisorgodkendt indenfor de samme områder 1993. Ansættelser: Psykiatrisk Hospital - Risskov 1977-79. Studenterrådgivninger i Århus 1980 - 87. Kræftens Bekæmpelse - Rådgivningscenter, Århus 1987 - 2001. Medstifter af sundhedspsykologisk selskab. Psykolog Foreningens Sundhedspsykologisk Udvalg samt Social politisk udvalg. Aktiv Censor. Grønlands Hjemmestyre - kriseberedskab på øen - 2007-9. Herstedvester - fængselspsykolog - 2 mdr. Wattar gruppen 2009-12. Selvstændig konsulent.
Interesser
Terapi som politisk praksis. Frigørende psykiatri. Seksualitet. Manderådgivning. Sociale netværk. Kræftpsykologi: mænd og kræft, kræft og seksualitet, børn/død/sorg, pårørende/efterladte, hjernetumorer, frivillige m.v.
Dødspsykologi - hospicebevægelse/palliation/aktiv dødshjælp. Vedvarende medlem af bestyrelsen i Foreningen for Palliativ Indsats. Opstart af Hospiceforum Danmark. Vedvarende medlem i redaktionen af det nordiske palliative tidsskrift Omsorg.
Pris
1100 kr.
Andet
Har skrevet selvstændige bøger om politisk terapi og seksualitet. Bidraget til mange redigeringer om sundhedspsykologi. Skrevet utallige artikler om områderne - kronikker - læserbreve - og mange anmeldelser. Suppleant i Regionsstyrelsen Hovedstaden for Enhedslisten.


Elsa Bencke

Nordkrog 9, 1., 2900 Hellerup.
telefon: 46 35 24 04
mobil: 20877404
www.elsabencke.dk
Psykologhuset Blegdammen, Blegdamsvej 112 a, 2100 København Ø
Uddannelse og arbejdsområder:
uddannet 1984. Har 20 års ansættelse på somatiske afdelinger på hhv. Rigshospitalet, Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus. Nu deltidsansat på Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, og deltids privat praksis på ovennævnte adresse. Superviserer praktiserende læger.
Interesser:
Psykologiske belastninger knyttet til fysisk sygdom og
handicap, intra- og interpersonelt hos såvel børn som voksne.
Kognitive vanskeligheder hos langvarigt stressbelastede (f.eks. af sygdom,
smerter) mennesker.
Pris:
Kr. 800 pr. time ved individuel supervision.
Kr. 1500 pr. time ved gruppesupervision


Hanne Ryborg Dreier

Egeskovvej 47, 2665 Vallensbæk Strand.
mobil: 26225686
Righospitalet, Blegdamsvej 60, 2100 København Ø
Uddannelse og arbejdsområder:
Kandidat fra 1998, specialistudd. i sundhedspsykologi 2010.
Har siden 2001 arbejdet på Rigshospitalet indenfor kræftområdet primært ansat til at uddanne og supervisere sygeplejersker og læger.
Har endvidere arbejdet som telefonrådgiver på Kræftlinien, Kræftens Bekæmpelse siden 1998.
Interesser:
At udvikle supervision og kursustilbud der kan fungere på en travl hospitalsafdeling - særligt rettet mod sundhedspersonale der arbejder med kræftpatienter eller andre kritisk syge.
Kommunikationstræningskurser for læger/sygeplejersker i forhold den svære samtale.
Pris:
Individuel supervision: 950,-/time.
Gruppesupervision: Prisen aftales ift gruppen størrelse og det ønskede timeantal.
Kurser: Pris aftales
Andet:
Deltager i udviklingsprojektet 'Relationelle kompetancer' - en tværfagligt projekt støttet af Kræftens Bekæmpelse bestående af en gruppe psykologer og præster på Rigshospitalet som arbejder med at udvikle og evaluere supervisions- og kursusinterventionsformer rettet mod sundhedspersonale.


Eva Ethelberg
Sortedam Dossering 89, 1. tv.,2100 København Ø
telefon: 35 38 40 15
mobil: 61 69 40 15
Uddannelse og arbejdsområder:
Mag.art. i psykologi 1982.
1993: autorisation
1995: Specialist og supervisor i sundhedspsykologi og psykoterapi.
1983-87:Psykolog ved revaliderings-institutioner - primært Optrænings-instituttet ved Rigshospitalet.
Fra 1987 ansat som leder af Kræftens Bekæmpelses Rådgivning i København og Frederiksberg, hvor jeg stadig er ansat.
Uddannet underviser i kommunikation (med patienter)i sundhedsvæsenet.
Interesser:
Psykiske reaktioner og psykologiske interventionsmetoder ved alvorlig sygdom hos patient, pårørende og efterladte (enkeltpersoner, par, familier, grupper). Eksistentielle problemer, parproblemer.
Supervision, undervisning og kurser for psykologer og andre sundhedsprofessionelle.
Efteruddannelse indenfor bl.a. tegneterapi, eksistentiel psykoterapi.
Pris: individuel supervision - 950 kr. per time.
Andet:
1991: Ethelberg, Eva & Dina Wildt. Tegneterapi med kræftpatienter. I: Psykologisk behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sund-hedsoplysning og Dansk Psykolog Forening, 1991.
1991: Ethelberg, Eva & Michael Linde. Sorggruppeterapi for kræftpatienter og efterladte. I: Psykologisk behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning og Dansk Psykolog Forening, 1991.
1992: Ethelberg, Eva & Michael Linde. Rapport om Roskilde-projektet 1989-91. Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret i København, 1992. (Et sundhedspsykologisk projekt, der bl.a. indebar træning af sundheds-personale i sorggruppebehandling.)
1993: Ethelberg, Eva & Dina Wildt. Tegneterapi med kreftpatienter. I: Kreftsykepleie, 1993, 9, no.3, 11-15.
1999: Ethelberg, Eva & Fog, Jette. Den lægende samtale.. Psyke & Logos. 1999;19:181-213.
2001: Ethelberg, Eva, Bonde Jensen, Anders & Kjærgaard, Johan. Kommunikation mellem patient og personale. I: Kvalitetsudvikling i sundheds-væsenet. Munksgaard: 2001, 14:205-215.
2004: Ethelberg, Eva. Psykiske reaktioner på sygdom. I: Klinisk Sundheds-psykologi. Munksgaard: 2004, 15:115-120.
2004: Ethelberg, Eva. Samtaleformer og -færdigheder. I: Klinisk Sundheds-psykologi. Munksgaard: 2004, 19:147-153.
2004: Ethelberg, Eva, Vinkel, Anne & Nielsen, Thomas. Cancer. I: Klinisk Sundhedspsykologi.


Bo Fischer-Nielsen
Klinikadresse:Præstehusene 89,2620 Albertslund.
telefon: 40936693
e-mail, klik her

bofischer-nielsen.dk
Uddannelse og arbejdsområder
Jeg vil gerne tilbyde supervision indenfor sundhedspsykologi. Jeg er kandidat fra 1978, og er specialist og supervisor i sundhedspsykologi og psykoterapi fra 1995. Jeg har arbejdet over 10 år i Kræftens Bekæmpelse og var med til at starte rådgivningscentrene i 1978. Desuden har jeg arbejdet i 4 år i psykiatrien, 4 år i Røde Kors og 12 år i Studenterrådgivningen.
Arbejder nu som privat praktiserende psykolog.
Interesser:
Kan tilbyde supervision inden for det sundhedspsykologiske område med særligt erfaring inden for krise/sorg og alvorlig somatisk sygdom.


Søren Frølich
Herlev Hospital.
telefon: 44883932
e-mail, klik her

www.telum.dk
Uddannelse og arbejdsområder:
Cand.psych. 1972, sundhedspsykologisk specialist og supervisor.
Institut for klinisk psykologi 1974-76, Revaklinikken 1976-1986, Smerteklinikken BBH 1986-91, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital fra 1991.
Pris:
Psykologisk smertebehandling 2009: 600 kr./time


Karsten Borg Hansen

Aggersvoldvej 10 1.th., 2700 Brønshøj.
telefon: 38285241
e-mail, klik her
www.eksistentiel-terapi.dk
Supervisionen vil foregå på ovennævnte adresse.
Uddannelse og arbejdsområder:
Jeg er uddannet i 1979 og har haft følgende jobs af sundhedspsykologisk relevans: Kræftens Bekæmpelse (1980-85), Landsforeningen af polio, Trafik- og ulykkesramte (1989-95). Privatpraktiserende med sygesikringsaftale (1997-2007).
Derudover har jeg holdt kurser både for brugere og for sundhedspersonale i terapeutisk kommunikation, krise og psykologisk smertebehandling, ligesom jeg har superviseret i både sundhedspsykologiske og ikke-sundhedpsykologiske emner. Jeg er også supervisor i psykoterapi og underviser i eksistentiel terapi. I dag har jeg en lille privat praksis af klienter og supervisander, foruden at jeg er supervisor for personalet på et hospice.
Interesser:
Min særlige interesse indenfor det sundhedspsykologiske område ligger omkring livets kritiske faser, alvorlig sygdom, død og tab, samt de former for kronisk sygdom og handicap, som bringer en på kant med "det normale liv" og de forventninger, der ligger i det. Derudover har jeg en interesse for de organisationer vi som psykologer arbejder indenfor.
Pris:
850 kr. + evt. moms.
Andet:
Igennem årene har jeg fået beskrevet de fleste af mine arbejdområder i artikler og bøger (se min hjemmeside for titlerne). Netop nu er jeg aktuel med : "Den ligeværdige dialog - psykoterapi på et eksistensfilosofisk grundlag".


Anne Viskinge Jensen
telefon: 33 93 30 52, ma., tirs. og tors.
Supervisions-adresse: Læge-& Psykologhuset, Øster Farimagsgade 7,1, 1353 København K.
Uddannelse og arbejdsområder:
1974, se hjemmeside:www.laege-psykologhuset.dk
Pris:
Individuel supervision kr. 1.055,00 pr. time, gruppesupervision kr. 1.310,00 pr. time.


Jonna Lund Jørgensen
Vendelbopladsen 8 1. sal, 9800 Hjørring.
telefon: 98900505
e-mail, klik her
Uddannelse og arbejdsområder:
Cand. psych. 1978. Autoriseret 1994, nr 35141-1724. Diplom for videreuddannelse i psykolterapi og sundhedspsykologi og supervisoruddannelse i begge 1995.
Arbejdserfaringer inden for det sundhedspsykologiske felt er:
7 års fuldtidsbeskæftigelse på medicinsk børneafdeling i Hjørring.
12 år som privatpraktiserende psykolog med overenskomst med Sygesikringen.
Jeg har arbejdet meget med supervision i 15 år. Mest psykologer, hvor nogle har haft ansættelse eller interesse i sundhedspsykologi, men jeg har ikke så vidt jeg ved nogle, der så er blevet specialister i sundhedspsykologi.
Jeg lavede i 2000 et kursus for DP i supervisionsteori og -metode, hvor de 8 deltagere havde 7 forskellige specialer. Lavede også nogle år kurser i Supervision og psykologfaglig vejledning for DP. Laver stadig meget supervision lokalt: dels af psykologgrupper, dels indv. supervision og ledersupervision.
Interesser:
Kropspsykologi - psyke/soma.
Håndtering af sygdom, både som individ, som par og som hel familie.
Supervision af sundhedspersonale.
Pris:
Individuel supervision: 1200,00 kr pr hel time. Minimum 2 timer pr gang.
Gruppesupervision aftales konkret ift deltagerantal. Ved 5 deltagere: 1800,00 kr. pr helel time.


Inge Merete Manuel

Bjernevej 66, 5600 Faaborg.
telefon: 62 61 92 24
mobil: 26 92 33 94
supervisons-adresse: På ovenstående adresse, eller den kan finde sted på OUH i Odense eller på Nyborg sygehus
Uddannelse og arbejdsområder:
cand. psyk. i 1982
Specialist i Sundhedspsykologi og i supervision i sundhedspsykologi i midt. 90'erne.Tidligere arbejdet med kroniske smerter, de seneste 10 år med cancer og palliation.
Interesser:
samtalen med patient og partner, samt børn som pårørende til cancerramte forælder. Interesse indenfor narrativ terapi og eksistiel psykoterapi.
Pris:
900 kr. i timen


John Marquardt
Jordbærvangen 29, 2765 Smørum.
telefon: 4465 2118
mobil: 2265 2402
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind,
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup,
Uddannelse og arbejdsområder:
Cand. psych. jan. 1979. aut.1994, specialist og supervisor i sundhedspsykologi 1994.
1979 til 1995 Rigshospitalet rehabilitering af personer med rygmarvsskader og andre traumatiske somatiske skader f.eks. hjerneskadede. Siden 1995 rehabilitering af personer med muskelsvind, ALS m.f. alle aldersgrupper samt støtte til pårørende og supervision af sundhedsfagligt personale
Interesser:
eksistentiel terapi, psykiske reaktioner på somatiske sygdomme og handicaps. Arbejder med personer med kroniske eller livstruende somatiske sygdomme og deres pårørende. supervision af andre faggrupper
Pris:
1000 kr. pr. time gældende fra 01.01.2010.
Andet:
har skrevet kapitler om rehabilitering og psykiske reaktioner på forskellige somatiske sygdomme og handicaps i fagbøger. Medlem af styrelsen i Sundhedspsykologisk Selskab.

Ida Waage Nielsen
Billensteinsvej 15, 7120 Vejle Øst.
telefon: 75712670
www.psykologerne-vejle.dk
Uddannelse/arbejdsområder
Cand. psyk. 1984 fra Århus Universitet Efter ansættelser i
skolevæsenet, arbejdsmarkeds-revalideringen samt indenfor krisepsykologien
startede jeg som privat praktiserende i 1990.
Sideløbende hermed havde jeg deltids-ansættelse ved smerteklinikken og
høreklinikken pe Vejle Sygehus, hvor jeg var primus motor i udviklingen af
tilbuddet om psykologisk smertebehandling.
I 1993 fik jeg overenskomst med den offentlige sygesikring.
Jeg har siden 1998 været privat praktiserende på fuld tid.
I 1999 afsluttede jeg min specialistuddannelse i psykoterapi, i 2002 blev
jeg specialist i sundhedspsykologi og i 2008 fik jeg supervisorgodkendelse.
Interesser
Psykologisk smertebehandling.
Psyke - soma - sundhed - stress.
"Livsduelighed".
Kombination af kognitiv adffrdsterapi og hypnoterapi.
Pris
1270 kr. pr. fulde time.

Flemming Rasmussen
Roskilde.
telefon 26641110
www.psykologflemmingrasmussen.dk
Uddannelse og arbejdsområder
Uddannet cand.pæd.psych i 2003. Inden da uddannet sygeplejerske i 12 år.
Specialist og supervisior i sundhedspsykologi.
Langvarig tilknytning til Dansk Sundhedspsykologisk Selskab.
Siden 2006 arbejdet med funktionelle lidelser, helbredsangst, medicinsk uforklarede smerter.
Derudover bred erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser. Også set en del patienter i grænselandet til psykose.
Arbejder og tænker Kognitivt Adfærdsterapeutisk - og naturligvis hele tiden med den ydmyghed som arbejde med hårdt belastede mennesker kræver.
Pris
pr. 1/2 2016: 985 kr. per time.


Lone Sjølander
Solkrogen 5, 9000 Ålborg.
telefon: 9810 2460
e-mail, klik her
Uddannelse og arbejdsområder:
1986: Mag.art i psykologi med speciale i sundhedspsykologi.
1996 specialist i sundhedspsykologi.
2008 supervisor i sundhedspsykologi.
Fra 2000 Privatpraktiserende psykolog. Foruden klinisk patientarbejde har jeg superviseret psykologer med henblik på autorisation samt psykologer med arbejde indenfor social- og sundhedsvæsenet i behandling af sorg- og krisereaktioner, herunder angst og depression. Desuden har jeg superviseret special- og praktiserende læger i kommunikation med patienter (se nedenstående artikel) og superviseret sygeplejersker i omsorg og pleje af alvorligt syge og døende patienter.
1999-2000 Det palliative team, Aalborg Sygehus. Deltog i opstarten af et tværfagligt konsulentteam i palliativ pleje og behandling af alvorligt syge og døende i tilknytning til hospice og Aalborg Sygehus.
1988-1999 Psykolog ved onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Var den første psykolog ved en kræftafdeling og med til at udvikle en model for en psykologfunktion her.
1987-1988 Underviser i psykologi ved Sygeplejeskolen i Herlev. Særlig interesse i udvikling af psykologfunktionen på somatisk sygehusafdeling. Supervision af psykologer og andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet.
Pris:
900 kr. pr time.
Andet:
Medforfatter til Supervision i udvikling, af Ole Vang m.fl. i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 87/2009. S. 310-316.

Berit Steen
Alleen 11 A, 8660 Skanderborg.
telefon: 87899002
mobil: 31363419
e-mail, klik her
Uddannelse:
1987: Cand. Psych., Århus Universitet
2005: Specialist i sundhedspsykologi (voksne)
2007: Supervisor i sundhedspsykologi (voksne)
Efteruddannelser:
1997: 2-årig Krop- og gestaltterapeutisk uddannelse (Institut for Gestaltanalyse)
2001: 1- årig Kognitiv Uddannelse (Kognitiv Terapi Center, Århus)
2010: 2-årig lederuddannelse (DISPUK)
Ansættelser:
1988 - 1997:
• Århus Kommune (vikariat)
• Ebeltoft Kommune (vikariat)
• Voksenpsykologisk Kontor, Århus Amt
• Solbakken, Århus Amt
Siden 1997:
• Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune
Se hjemmeside: www.sociallaegeinstitutionen.dk
Siden 1988:
Privatpraksis (deltid)
• Konsulentopgaver i bl.a. Århus Amt og østjyske kommuner
• Psykologiske undersøgelser.
• Støttende/terapeutiske samtaler
• Supervision
Arbejdsområder/interesser:
• Sammenhæng mellem sundhed og sygdom; psyke og soma problematikker; mennesket og ar-bejdsmarkedet; menneskets psykiske konstitution og dets evne til at mestre livet og få sine kompetencer sat i spil.
•Psykologiske undersøgelser når kommunens sagsbehandler har brug for en udredning af borger mhp vurdering af funktionsevne og arbejdsevne. Fokus på kognitiv og personlighedsmæssig udredning; diagnostisk, vurdering af behandlingsbehov og -muligheder, forslag til handleplan og samarbejdsperspektiver m.m.
• Mangeårigt kendskab til mentalt helbred, sygefraværsproblematikker og tilbagevenden til ar-bejdsmarkedet, herunder kendskab til kommunale systemer indenfor beskæftigelsesområdet og rehabilitering.
• Tværfagligt samarbejde.
• Individuelle terapeutiske samtaler / psykoterapeutiske processer (eklektisk udgangspunkt).
• Supervision af andre faggrupper; supervision af psykologer.
Pris:
Kr. 950 pr. time (2011-niveau)


Lil Wittrup
Praksis adresse er Østerbrogade 46 1.sal, 2100 København Ø.
telefon: 2619 9191
e-mail, klik her
Uddannelse og arbejdsområder
:
Kandidat fra 1983. Specialist udd. i sundhedspsykologi og supervision i 1999.
Har været ansat som psykolog på onkologiske afdelinger i 12 år, og derudover arbejdet som konsulent, underviser og supervisor i andre somatiske afdelinger. Interesser:
Arbejder gerne med kronisk sygdom, handicap og livstruende sygdom specielt kræft, og med at forholde sig til både livet og døden.
Pris:
pr session 1.000 kr.


I gang med at erhverve sundhedspsykologisk supervisoruddannelse:

Thomas Elsborg
Carl Danfeldts Alle 15, 2610 Rødovre
telefon: 2670 4006
e-mail, klik her
Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Enhed.
Supervisions-adresse: På din arbejdsplads.
Supervisionen vil foregå inden for rammerne af www.stressklinikken.nu
Uddannelse:
Uddannet cand. pæd.psych 2004.
Ansættelser:
Ansættelse Bornholms regionskommune, Brøndby Kommune, Espelunden Syd og Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital. Der er herunder ydet supervision af læger, fysioterapeuter og socialrådgivere.
Interesser:
Traumer, stress, belastningsreaktioner, rehabilitering af funktionsevne og vurdering af arbejdsevne hos borgere, der vurderes indenfor beskæftigelsesområdet.
Pris:
800 kr.
Andet:
Artikel om Skole, Stress og Søhesten: http://stressklinikken.nu/wp-content/uploads/2012/10/skole-stress-og-soehesten7.pdf
Effektundersøgelse af stressforløb med sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelser: http://stressklinikken.nu/wp-content/uploads/2012/10/Undersoegelse.pdf

Ingrid Lund
Hovedgaden 39, 8410 Rønde.
telefon: 8667 5066
Uddannelse:
Uddannet Cand.Psych. århus Universitet 1986
Specialist i sundhedspsykologi febr. 2009
- ansøgning om supervisorgodkendelse er indsendt og afventer at reglen om minimum 2 års tidsforløb efter opnået speciale er nået: febr. 2011
Ansættelser:
1986 - 1998
*Vejlefjord Genoptræningscenter
*Familiecenter for Hjerneskade, Århus
*Voksenpsykiatrisk Afd., Viborg
*Pædiatrisk Afd., Viborg Sgh.
*Handicapkonsulent, Viborg Amt
*Konsulent i Viborg og Nordjyllands Amter ved Scleroseforeningen
*Paraplegifunktionen, Viborg Sgh.
Siden 1998:
Privatpraksis med
*Ydernummertilknytning til Sygesikringen
* Konsulent- og kursusopgaver, bla. for forsk.handicap- og sygdomsforeninger
*Private klienter(individuel- og parterapi)
*supervisionsopgaver i rehabiliteringsinstitutioner,
i socialpsykiatrien, kommunale tværfaglige teams, behandlingsteams, m.m.
*individuel supervision af psykologer i f m autorisation
Interesser:
At leve med kronisk sygdom - hverdagens eksistentielle udfordringer
Veje til mestring af livet med sygdom - ressourcebevidsthed og bevidsthed om valg
Pårørende ved kronisk sygdom
Sammenhænge mellem krop og psyke - kropsdynamiske terapeutiske muligheder
Pris:
Pr. 1.januar 2010:
Individuel supervision: kr. 900/time. Gruppesupervision: Efter aftale - i f t gruppens størrelse og sammensætning