Referater
Bliv medlem
Arrangementer
Kontakt
Sundhedspsykologi
Artikler
Links
Debat

 

<Tilbage

Sundhedspsykologiske områder og interessefelter

Sundhed

Sundhed kan betragtes som andet og mere end fravær af sygdom. Spørgsmål som: 'Hvad er sundhed?', 'Kan man være sund, hvis man har en sygdom?', og: 'Hvordan fremmer man sundhed - hos den enkelte og i samfundet generelt?' er centrale.

Sundhed kan anskues fra mange planer (kulturelt, samfundsmæssigt, strukturelt, socialt, individuelt) og fra forskellige perspektiver (økonomisk, lægeligt, filosofisk, samfundmæssigt/strukturelt, psykologisk osv.) alle med fokus på kompleksitet i forhold til forebyggelse og behandling.

Én anskuelse er, at sundhed kan betragtes som en proces, som kapacitet til at indgå i og realisere de opgaver, værdier og mål, som har betydning i en given kontekst og kultur. Det vil på individplan sige en relation mellem personens helbred og ressourcer og de opgaver og værdier, der skal løses og realiseres. Og som deltagelse indenfor en given kulturel ramme. Ved fokus på sundhed fra et sundhedspsykologisk perspektiv kan der f.eks rettes opmærksomhed på konstellationer af psykiske faktorer og processer som kan tænkes at spille en rolle i forhold til sygdomsudvikling og -forløb - og for et godt helbred, et sundt psykosomatisk system.

Sundhedspsykologer arbejder med sundhed gennem forskning, oplysning, rådgivning og behandling med fokus på processer som motivation og udvikling af reguleringsmuligheder. Det kan f.eks. være i institutioner, tænketanke, og som uadskillelig del af arbejdet indenfor de fokusområder, som er beskrevet her på hjemmesiden.