Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab d. 8/6 2006.

Tilstede ca. 20 medlemmer.

Formanden indledte mødet:

Pga. manglende muligheder for at stille en ny bestyrelse blev sidste generalforsamling d. 3/3 2006 afbrudt. Formålet med den ekstraordinære er at se om der er interesse og muligheder for at DSS kan køre videre. Dvs. at vi først og fremmest skal se, om der er folk nok der vil indgå i en ny bestyrelse.


1. Valg af referent og dirigent
.
Lotte Mølsted skriver referat og Bo Snedker Boman er dirigent.


2. Valg af bestyrelse:

Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen og 2 ledige suppleantposter.

Nicolai Gregersen og Thomas Iversen bliver valgt til bestyrelsen.

Og Niels Peter Agger og Nina Dam Jensen bliver valgt til suppleanter.

Derefter besluttes at vi gennemfører de resterende punkter på dagsordenen.


3. Fastlæggelse af arbejdsopgaver.

Brainstorm på idéer og ønsker fra deltagerne:

Kontakt til eksterne samarbejdspartnere, PR omkring sundhedspsykologi, netværksdannelser, hjemmesiden skal vedligeholdes, kurser - evt. stress, hypnoterapi, forskningsmetode, temadage omkring sundhedspsykologi, privat praksis/ sygehusansatte, opmærksomhed - evt. skabe debat omkring strukturreformens 'ofre', debat om specialistuddannelserne/ masterudd. , samarbejde med uni, og Psykologforeningen, kursus i samarbejde med Roskilde Amts Sygehus.


4. Fastlæggelse af budget og kontingent.

Budgettet blev vedtaget på Ordinær generalforsamling, og kontingentet fortsætter uændret med 300,00 kr om året.


5. Valg af revisorer.

Helle Hermansen og Flemming Rasmussen blev valgt.


6. Eventuelt.

Et enkelt afklarende spørgsmål omkring hjemmesiden.


13/6 2006.

Lotte Mølsted