Referater
Bliv medlem
Arrangementer
Kontakt
Sundhedspsykologi
Artikler
Links
Debat

 


Kommende arrangementer:

Fyraftensmøde i København

Placeboeffekter
- i medicin og psykoterap
i

24. november 2016 kl. 17.00

Oplæg ved Ina Skyt, cand.psych., Ph.d.-studerende

Placeboeffekten er traditionelt blevet forbundet med det randomiserede kliniske forsøg, hvor en inaktiv placebobehandling (fx en kalktablet) anvendes som kontrol i forbindelse med testning af aktive medikamenter...

Læs mere her ...


Kursus i København

TREATING SLEEPING PROBLEMS
A Psychological Approach

26-27 januar 2017

ved professor Steven Linton

This interactive workshop focuses on psychological methods in the treatment of common sleep problems e.g. insomnia, sleep deficit, and so-called "social jet lag" (sleep phase delay)...

Læs mere her...


Afholdte arrangementer:

Årsmøde

Den besværlige barnløshed

Den 29.februar 2016 kl. 10-17

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Undervisere: Cand.psyk. Yoon Frederiksen og cand.psyk. Rikke Pristed.

Kurset omfatter:
Introduktion af barnløshed og behandling
Fertilitet og seksualitet
Hvordan opleves barnløshed og behandling?
Det terapeutiske rum
Paneldiskussion

Læs mere her ...


Kursus

Patienter har også en seksualitet
-et kursus i klinisk sexologi

Den 28. -29. januar 2016
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Underviser: Åshild Skogerbø, psykolog, specialist i klinisk sexologi og Ph.d.

Kurset vil fokusere på at give en teoretisk baggrund, gennem overordnede psyko-sexologiske teorier og modeller. Kundskab om almensexologi vil være centralt, da dette er nøglen til god psykosomatisk forståelse af sygdomsbilleder. Sexologiske behandlingsstrategier for individ og parterapi vil indgå i kurset, samt fokus på kommuni-kation. Der vil være cases fra både psykiatrien og fra almen praksis. Det vil også være naturligt at se på seksualitet i et 0-100 års perspektiv, hvor også kronisk sygdom og fysiske behandlingsskader efter blandt andet kræftbehandling og seksuelle følger vil indgå.

Læs mere her ..


Fyraftensmøde

Hvad er katastrofetanker og hvordan påvirker de
smerteoplevelsen -
ikke kun hos patienter, men også hos ellers raske mennesker?

Den 8. september 2015 kl. 16.30-19.00
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Ph.d. Heidi Kjøgx har lavet undersøgelser med manipulation af katastrofetanker og har fundet frem til nogle overraskende resultater. Vi har inviteret Heidi Kjøgx til at fortælle os om sine undersøgelser og om, hvordan hun mener, at man bedst behandler katastrofetanker i forbindelse med smerter.

Læs mere her ...


Kursus (årsmøde)

Anden etnisk baggrund og smertebehandling

Mandag den 23. februar 2015, kl. 10-17
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Underviser: Professor, Overlæge Morten Sodeman

læs mere her...

Materiale fra kurset:
Arndis Svabo
Charlotte Rehling
Morten Sodeman

Årsmødet efterfølges af generalforsamling
kl. 17.15-18


Fyraftensmøde

Psykologisk behandling af kronisk, posttraumatisk hovedpine

Onsdag den 14. januar 2015, kl. 16 - 18.15
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

ved Psykolog Dorte Kjeldgaard

læs mere her...


Sundhedspsykologisk selskab inviterer hermed til kursus med psykolog Søren Balling:

Samtaler, hvor børn deltager

16. juni 2014, kl. 9.00 til 16.00, i DP, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Århus C.

Ofte får vi i vores voksenkliniske praksis øje for, at der er relationer til børn som pårørende, som vi gerne vil adressere. Man kan i den situation vælge at arbejde med den formidlede relation, men det kan til tider være mere hensigtsmæssigt at invitere barnet eller børnene med til én eller flere samtaler......

læs mere om kurset og om tilmelding her..


Dansk sundhedspsykologisk Selskab indbyder til kursus
med psykolog Monica Tafdrup Notkin:


Den motiverende samtale –
en spændende og respektfuld samtaleform, som hjælper klienten til at finde frem til sin indre motivation for adfærdsændring f.eks. i forbindelse med fedme, livsstilssygdomme eller risikoadfærd

22. september 2014 kl. 9.30 – 16.30, Dansk Psykologforenings lokaler, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Århus

læs mere om kurset og om tilmelding her...


Årsmøde og generalforamling 28/2 2014

Kroniske smerter

ved Pia Meldgård, cand.psych., specialist i sundhedspsykologi. Siden 2008 ansat i Tværfagligt Smertecenter på Køge Sygehus, hvor man dels behandler mennesker med komplekse kroniske smerter, dels mennesker med uhelbredelig sygdom (palliation).

Sted: DP's lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Se beskrivelse og tilmelding her...

Hent handouts fra kursus her


Epigenetik -
betyder det noget for klinisk praksis?

Fyraftensmøde i København

2.december 2013

Oplægsholdere: Psykolog Rune Andersen og biomediciner Lene Bjerring Gede

Vi er vant til at tænke at genetik er udtryk for noget fixeret – og at miljøet kan trække lidt i den ene eller anden retning. Men i disse år arbejdes der meget med epigenetik, som er betegnelsen for mekanismer, som regulerer genudtryk uafhængigt af DNA sekvens.Epigenetiske mekanismer kan blive påvirkede af miljø og kan derfor være et led i sammenhængen mellem opvækst, biologi og psykiatri.

Nærmere beskrivelse og tilmelding...

Hent materiale fra kurset her..Sundhedspsykologisk Selskab inviterer til to-dages-kursus i:

Kroppen i psykologsamtalen:
Metoder til at inddrage klientens kropslige tilstand i den psykoterapeutiske samtale


Den 8-9. november 2013 i Lyngby

Undervisere: Bo Jacobsen og Tove Mejdahl

Klientens umiddelbare måde at være til stede i sin krop på spiller en fundamental rolle for hans eller hendes samlede psykiske tilstand og funktionsmåde. Hvis psykologen kan observere, indfange og inddrage dette emne i sine samtaler med klienten, kan psykologen bidrage til at bedre den pågældendes tilstand på en mere dybtgående og gennemgribende måde end ellers, idet klientens psykiske funktionsmåde ofte er sammenbundet med bestemte kropslige tilstande.

Nærmere beskrivelse og tilmelding...


Samtaler hvor børn deltager
1-dags kursus i København

21. maj 2013

Underviser: Søren Balling

Ofte får vi i vores voksenkliniske praksis øje for, at der er relationer til børn som pårørende, som vi gerne vil adressere. Man kan i den situation vælge at arbejde med den formidlede relation, men det kan til tider være mere hensigtsmæssigt at invitere barnet eller børnene med til én eller flere samtaler. En del kan i den situation føle sig fagligt usikre på, hvordan man kan gå til denne opgave, og det er dette, som vi gerne vil arbejde med på denne kursusdag.

Nærmere beskrivelse og tilmelding


Stress og stresshåndtering
2-dages kursus i København

17-18. april 2013

Underviser: Bobby Zachariae

Et voksende antal danskere oplever sig som stressede, og der foreligger i dag dokumentation for, at længerevarende stress kan have en negativ indflydelse på vores psykiske og fysiske helbred.
På kurset præsenteres elementer i stressforskning og -behandling

invitation og tilmelding


Årsmøde og generalforsamling 1. marts 2013

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos
pårørende, patienter og efterladte

v. Psykolog Maja O’Connor.
Adjunkt ved EPoS (Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Psykologisk
Institut, Århus Universitet)

Sted: Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, Århus

se indkaldelse og tilmelding her
hent materiale fra kurset her


Sorg og krise
2 dages kursus i København

21-22. januar 2013

Underviser: Thomas Iversen

Mange mennesker rammes i løbet af livet af kritiske hændelser, sorg og krise. Psykiske påvirkninger
varierer fra person til person afhængigt af personlighed og tidligere erfaringer. En del af disse
mennesker kommer selv, alene eller med hjælp fra familie og venner, igennem sorgen og kriserne,
men hos nogle må en målrettet psykologhjælp anbefales for at undgå varige psykiske mén. Kurset vil
blandt andet komme ind på, hvorledes man vurderer behovet for hjælp og hvorledes man i givet fald
yder den bedste hjælp.

hent materiale fra kurset her


DEN MOTIVERENDE SAMTALE -
om stimulering af motivation til adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd

Kursus i København

7/11-2012

ved Monica Tafdrup Notkin

Hvordan kan psykologer hjælpe mennesker med at holde op med at gøre noget, som føles rart her og nu, men som er skadeligt på længere sigt. Hvordan fastholder man denne ændring, og hvordan underviser man bedst andet sundhedspersonale i denne kunst?

hent kursusmateriale her


OVERFLADENS DYB - DA KROPPEN BLEV PSYKISK
Fyraftensmøde i København

28/11-2012

med Jesper Hoffmeyer


"Den overflade, der skiller kroppen fra verden, kalder vi psyken, for det er gennem psyken, at verden trænger ind i os, og at vi trænger ind i verden. Som et interface kobler psyken vores krop op på den omgivende verden. Psyken har sin egen oprindelseshistorie,og den må studeres med biosemiotikkens hjælpemidler"

se omtale og tilmelding her

(NB tilmelding til FR@sundhedspsykologi.org)


 

Stress og stress-håndtering
2 dages kursus i Århus
27-28/9-2012

Underviser: Bobby Zachariae

Kurset præsenterer et overblik over en række centrale begreber og resultater indenfor stressforskningen og beskriver en række centrale forhold og ”kompetencer”,som beskytter mod udbrændthed og negative konsekvenser af stress.

Elementer i stressbehandling med særlig fokus på stress-samtalen, visualiseringsteknikker og øvelser til afdækning af stressfaktorer og individuelle og sociale ressourcer samt redskaber til mestring af stressfaktorer og stressreaktioner.

se omtale og tilmelding her


SLIP SMERTERNE
- brugen af ACT i smertebehandling

2 dages kursus i Risskov

5-6/9-2012

ved JoAnne Dahl

Kurset omhandler den psykologiske behandling af kroniske smertetilstande ved brug af ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

se omtale og tilmelding her