Referater
Bliv medlem
Arrangementer
Kontakt
Sundhedspsykologi
Artikler
Links
Debat

 


<Tilbage

Sundhedspsykologiske områder og interessefelter

Sundhedspsykolog i BST

Arbejdet som psykolog i BST er fagligt meget varieret, med opgaver på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

På individniveau er der individuelle samtaleforløb med medarbejdere, for eksempel i forbindelse med arbejdsrelaterede kriser efter ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser i arbejdet. Der er også mange tilfælde af stressrelaterede problemer og udbrændthed, hvor opgaveløsningen kan indebære både individuel og organisationsorienteret intervention. Her er der brug for sundhedspsykologisk viden om sammenhænge mellem følelsesmæssige, kognitive, sociale og biologiske forhold, en viden som typisk er ny og meningsfuld for klienten.
På ledersiden er der en stigende efterspørgsel efter coaching og ledersupervision, da mange ledere oplever at stå med komplicerede dilemmaer, hvor sparring internt i virksomheden ikke er tilstrækkelig.

På gruppeniveau er der mange og meget forskelligartede typer af psykologopgaver. En stor del af opgaverne er undervisning af personalegrupper i psykologiske emner som for eksempel stress og stresshåndtering, kommunikation, feedback, assertion, samarbejde, konflikthåndtering og motivation.
En anden vigtig opgavetype er konfliktintervention ved samarbejdsproblemer. Når personale og ledelse er fastlåst i konflikt, er der brug for en ofte omfattende indsats, hvor en grundig undersøgelse og analyse af problemstillingen er altafgørende. Her anvendes både spørgeskemaundersøgelser og interviews med personale og ledelse.
Der er også efterspørgsel efter personaleudvikling, teambuilding og supervision til personalegrupperne.

På organisationsniveau kan nævnes kortlægning af psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med lovpligtig Arbejdspladsvurdering (APV) og proceskonsultation i forbindelse med udarbejdelse af politikker og retningslinjer for virksomheden (f.eks. misbrugspolitik, kriseberedskab).
Der holdes temadage for hele personalegrupper, for eksempel ved større forandringer i virksomheden eller iværksættelse af nye indsatsområder.

Alt i alt kan arbejdet som psykolog i BST beskrives som et både udfordrende og spændende arbejde, hvor stort set alle aspekter af psykologfagligheden kan bruges og udvikles. De specifikt sundhedspsykologiske kvalifikationer er især anvendelige i forbindelse med individuel intervention, for eksempel i forbindelse med stress og kriser, men også i forbindelse med undervisning og proceskonsultation for personalegrupper.