REFERATER • BLIV MEDLEMARRANGEMENTER KONTAKTSUNDHEDSPSYKOLOGIMATERIALERLINKS DEBAT

Alle arrangementer

TREATING SLEEPING PROBLEMS
A Psychological Approach

2-dages kursus i København

26-27 januar 2017

ved professor Steven Linton

This interactive workshop focuses on psychological methods in the treatment of common sleep problems e.g. insomnia, sleep deficit, and so-called "social jet lag" (sleep phase delay)...

Se fuld beskrivelse og tilmelding her

Placeboeffekter
- i medicin og psykoterap
i

Fyraftensmøde i København

24. november 2016 kl. 17.00

Oplæg ved Ina Skyt, cand.psych., Ph.d.-studerende

Placeboeffekten er traditionelt blevet forbundet med det randomiserede kliniske forsøg, hvor en inaktiv placebobehandling (fx en kalktablet) anvendes som kontrol i forbindelse med testning af aktive medikamenter...

Se fuld beskrivelse og tilmelding her

Kære Medlem af Sundhedspsykologisk Selskab.

Vi ved, at nogle af Jer er i gang med en sundhedspsykologisk specialistuddannelse. Måske står nogle af Jer og mangler et eller flere kurser i specialiseringsmodulet. Det vil vi gerne prøve at få et overblik over, så vi eventuelt kan tage oplysningerne med i planlægningen, når vi udbyder kurser og workshops.

Hvis I kender andre, som prøver at opnå en specialistuddannelse i sundhedspsykologi, må I gerne videresende denne mail til dem.

Sundhedspsykologisk Selskab udbyder hvert år et mindre antal kurser, og vi kan ikke love at etablere alle ønskede kurser, men i det omfang vi kan hjælpe, vil vi gerne.
Send en email til DSS og fortæl os, hvilke kurser du mangler, så må vi se, hvad vi kan gøre.

Mange hilsener
Styrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

Orientering om dispensation til specialist i Sundhedspsykologi

Pga. af vanskeligheder med at gennemføre kurser indenfor emneområde 11.4.4.2.4 Sundhedspsykologi, organisation og samfund (20 timer) har Specialistuddannelses udvalget (SPU) under Dansk Psykologforening godkendt, at der kan dispenseres herfra, og således kan emneområdet erstattes med anden speciale relevant teori svarende til 20 timer. Den konkrete godkendelse heraf påhvilet det sundhedspsykologisk fagnævn.

 

Har du brug for en sundhedspsykologisk supervisor?

se listen over supervisorer her...

Er du sundhedspsykologisk supervisor?
Det er svært for vore medlemmer at opspore sundhedspsykologiske
supervisorer. Derfor vil vi oprette en liste der bliver tilgængelig her fra
hjemmesiden. Vil du være med så klik videre

læs mere her...


Referat fra generalforsamling 2016


Referat fra Styrelsesmøde 01.12.2015

I selskabet vil vi fortsat tilbyde kurser og arrangementer om en bred vifte af problemstillinger og metoder til orientering, inspiration og kvalificering.


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab - DSS - er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening.

Selskabet har til bl.a. til formål at fremme udviklingen indenfor det sundhedspsykologiske fagområde. Selskabet arrangerer kurser, seminarer, temadage mm.

Vedtægter